Rail-X optimerar underhållet av järnvägsvagnar och minskar slöserier

Rail-X är en partner för underhåll av godsvagnar och tekniska lösningar med expertis som sträcker sig längre än enbart att uppfylla de grundläggande kraven, de erbjuder teknisk rådgivning och konsulttjänster för anskaffning av vagnar.

Genom att använda Postracks GPS-positionering av vagnar har Rail-X inte bara löst utmaningar med underhållsplaneringen utan också skapat en konkurrensfördel.

Hur utnyttjade Rail-X Postracks teknik för att optimera vagnunderhållet och minska slöserier?

"Innan vi hade Postrack hade vi inte full koll. Det skapade ineffektivitet och var en betydande belastning på våra resurser."

Staffan Rittgård
VD för Rail-X

Rail-X problem

Att inte veta kostade Rail-X pengar och slösade tid

Innan Postrack behövde Rail-X uppskatta vagnarnas reseavstånd. Detta ledde till ineffektiv underhållsplanering och ibland till onödiga aktiviteter som tog för mycket resurser.

Ineffektivitet kostar både tid och pengar.

"Med Postrack är det som att vi har fått en ny lins för att se vår verksamhet. Nu har vi en 360-gradersvy som vi aldrig haft tidigare."

Staffan Rittgård
VD för Rail-X

Postracks lösning

Ökad säkerhet och effektivitet med Postrack

Postracks system erbjöd 24/7 GPS-positionering av vagnar. Det handlar inte bara om position; Postrack tillhandahåller även varningar och rapportering för serviceintervall och kan till och med trigga aktiviteter baserat på geofencing.

Postracks pTags är helt certifierade, vilket garanterar att de uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna.

"Med hjälp av Postrack kan vi positionera varje vagn och se exakta hur långt den åkt, vilket gör att vi kan optimera planerat underhåll. Detta ökar vår operativa effektivitet och våra säkerhetsstandarder. Noggrannheten förbättrar vår konkurrenskraft genom att säkerställa att rätt underhåll görs i rätt tid."

Staffan Rittgård
VD för Rail-X

Rail-X resultat

Optimerat underhåll av järnvägsvagnar och minskade slöserier

Med Postrack har Rail-X avsevärt förbättrat sin operativa effektivitet. Nu kan företaget schemalägga optimerat underhåll baserat på exakta reseavstånd, vilket förbättrar säkerheten och konkurrenskraften.

Genom att använda Postrack har Rail-X inte bara löst sina underhållsproblem utan också fått en konkurrensfördel.