Effektivare järnvägslogistik

Postracks platform för GPS-positionering effektiviserar vagnhantering och ökar din kostnadseffektivitet.

Förbättra vagnutnyttjandet och minska stilleståndstid med exakt schemaläggning och positionering i realtid.

GPS-baserad mätning av avståndet vagnarna rest säkerställer rätt underhåll i rätt tid för att öka effektivitet och säkerhet.

När du har full kontroll på vagnar och containrar hjälper det dig att enklare fatta beslut som effektiviserar verksamheten och sänker kostnaderna.

Exakt spårning av vagnar och containrar förbättrar din verksamhet och ditt resultat. Hur då?

Öka nyttjandegraden, minska tidsförluster och oplanerade driftstopp som påverkar kundnöjdheten och i slutändan ditt resultat.

Ineffektivt underhåll

Exakt distansmätning gör det möjligt att ha ett optimerat, datadrivet underhåll, som minskar ineffektivitet och onödigt arbete.

Operativ ineffektivitet

Med hjälp av positioneringsdata i realtid hjälper Postrack dig att förbättra planering och samordning för att effektivisera din verksamhet.

Stärkt konkurrenskraft

Postracks detaljerade positioneringsdata ger dig fakta, och beslutsunderlag för att skapa konkurrensfördelar.

"Med hjälp av Postrack kan vi positionera varje vagn och se exakta hur långt den åkt, vilket gör att vi kan optimera planerat underhåll. Detta ökar vår operativa effektivitet och våra säkerhetsstandarder."

Staffan Rittgård
VD för Rail-X

Beprövat, skalbart och kostnadseffektivt

Postracks hård- och mjukvara installeras enkelt och är designade för tuffa miljöer. Helt enkelt ger det dig snabbare avkastning på din investering.

Installera och glöm i flera år

Postracks pTag 1 4G och pTag 2 är designade för järnvägsvagnar och är branchledande. Våra pTags är robusta, vattentäta och har klassens bästa batteritid på 10 år eller mer.

Optimera underhåll och öka nyttjandegraden

Postracks platform GPS-positionerar dina vagnar och containrar. Nu kan du göra distansbaserat underhåll, öka nyttjandegraden och sänka stilleståndstid.

Vår molnplattform ger insikter i realtid om var dina vagnar är, hur de rör sig och var de har varit. Integrera plats- och leveransdata med ditt ERP via vårt API och skapa en helhetslösning för logistikhantering.

Kom igång snabbt och lätt

pTag_install

1. Snabb installation

En pTag. 2 till 4 självborrande skruvar. Klart.

2. Platsövervakning och geofencing

pTags ger varje vagn och container ett unikt digitalt ID, så att du kan se hela flottans resor, använda geofencing för specifika platser, få automatiska aviseringar och och hitta ineffektiva rutter.

3. Använd Postracks molntjänst

Du får en digital realtidsvy över dina vagnar, containrar och dagliga aktiviteter, färdiga rapporter för stillestånd och mycket mer.

Missa inte möjligheten. Boka ett möte med en Postrack expert redan idag. Eller registrera dig för att prova Postrack.