100 % koll på trailers ökar NTEX operativa effektivitet

NTEX, med huvudkontor i Göteborg, är ett transport- och logistikföretag med en paneuropeisk närvaro som driver kontor i flera europeiska länder, inklusive Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Polen och i baltikum.

Organisation växer och finns i hela Europa, med behov att samordna hundratals trailers vid varje givet tillfälle.

Hur använder NTEX Postracks teknik för att optimera verksamheten och minska kostnaderna?

"Vi behövde kunna få en ögonblicksbild i realtid av var våra trailers befann sig. Ineffektiviteten kostar tid och pengar."

Thomas Ström
VD för NTEX

NTEX problem

Att inte veta kostar tid och pengar

Att hantera en flotta med 1250 trailers som befinner sig runt om i Europa är ingen liten uppgift.

Operativ ineffektivitet såsom stilleståndstid och komplexa kommunikattionsvägar måste åtgärdas för att hjälpa företaget växa och öka lönsamheten.

NTEX hade dagliga utmaningar som kostade tid och pengar när de behövde ta reda på var varje trailer befann sig och hur den rörde sig.

"Postrack uppfyllde våra tuffa krav på funktionalitet, gränssnitt, pris och enkelhet. De hade exakt det vi letade efter."

Thomas Ström
VD för NTEX

Postracks lösning

Postracks pTags gav NTEX lösningen som behövdes

Efter att ha utvärderat flera positioneringstjänster valde NTEX Postracks positioneringstjänst och GPS-enhet pTag 1.

Dessa installerades i deras flotta med 1250 trailers. Postracks GPS-lösningar, pTags, är kompakta, har lång batteritid och är designade för att positionera trailers och containrar.

"Med Postrack har vi nu 100% koll på våra europeiska trailers. Resultatet? Fler resor, mindre stilleståndstid och en stor minskning av kostnader från missförstånd."

Thomas Ström
VD för NTEX

NTEX-resultat

100% synlighet, ger fler resor och mindre stilleståndstid

Postracks system förbättrade NTEXs effektivitet. Realtidskollen gör det möjligt att planera fler resor per trailer och minska stilleståndstiden.

Dessutom kunde kommunikationsvägarna förenklas, och det behövdes färre samtal till förarna, vilket också minskade risken för missförstånd och skapade en effektivare arbetsprocess.