Postracks integritetspolicy

Översikt

Integriteten för personuppgifter är av högsta vikt för Postrack Europe AB. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

Personuppgifter

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är all slags information om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer, utan också om till exempel bilder och e-postadresser. 

Pbearbetning av personuppgifter är allt som händer med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det är mobila enheter eller datorer. Dessa omfattar t.ex. insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

PosTrack lagrar namn och kontaktuppgifter för användare och kunder. Vi lagrar kontaktuppgifter (e-postadresser, adresser, telefonnummer) snarare än personuppgifter. Vi lagrar också GPS-platsdata som kan kopplas till en person eller till ett fordon som regelbundet används av en person.

Rättslig grund för databehandling

Postrack kommer endast att lagra och behandla uppgifter med den registrerades informerade samtycke, för att fullgöra ett avtal med den registrerade eller som ett rättsligt krav.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Postrack Europe AB:s verksamhet är Postrack Europe AB personuppgiftsansvarig.  

Org.nr 556763-915, Regattagatan 22A 723 48, Västerås. 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter? 

Vi lagrar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för varje ändamål. 

Den registrerades rättigheter 

Som registrerad har du flera rättigheter enligt tillämplig lag. Du har rätt att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter, vänligen kontakta info@postrackeurope.com 

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig här på begäran.